חיפוש
חיפוש

EY ישראל

מה חדש

טרנספורמציה דיגיטלית בעולמות השירות בעידן ה-GenAI

ראיה חדשנית של אתגרי הגזברות והגזברים בחברות בינוניות וגדולות

21.05.24
|
מלון הילטון ת"א

הכנס השנתי למיסוי בינלאומי

מוגן: מדיניות מיסים ביום שאחרי?

מוגן: חזון ׳ישראל 2040׳ מתחיל בעיצוב ובניה מחדש של חבל תקומה

עדכון בנוגע לרגולציה חדשה בדבר דיווחים וגילויים בנושא ניהול סיכוני אקלים

מוגן: מדיניות מיסים ביום שאחרי?

מוגן: חזון ׳ישראל 2040׳ מתחיל בעיצוב ובניה מחדש של חבל תקומה

טרנספורמציה דיגיטלית בעולמות השירות בעידן ה-GenAI

Scroll to Top