Search
Search

הפתרון למצוקת הנדל"ן בעת הזו – מגורים בשכירות

יקי בוארון, ראש אשכול הנדל"ן במשרדנו אמר את הדברים בכנס נדל"ן מיוחד שערכה הפירמה.

"בהתחשב במחירי הדירות, היקף ההון העצמי הנדרש והתייקרות מחירי המשכנתא כתוצאה מעליית הריבית, נראה כי פתרון של שכירות ארוכת טווח הוא הפתרון למשקי הבית שאין בבעלותם דירה אך מקבלי ההחלטות וגורמי התכנון חייבים לפעול באופן מיידי", כך אמר הבוקר יקי בוארון, ראש אשכול הנדל"ן בפירמת רואי החשבון EY. לדבריו, "כשלוקחים בחשבון את הירידה הדרמטית בהתחלות בניה לצד הריבית הגבוהה, עושה רושם שהמחסור בדירות עומד להיות חמור מאי פעם ובעל השלכות משמעותיות על החברה הישראלית".

Scroll to Top