חיפוש
חיפוש

כלכלת ישראל בעת הנוכחית

Picture of ד"ר גיל מיכאל בפמן

ד"ר גיל מיכאל בפמן

כלכלן ראשי, בנק לאומי

תנאי רקע בסיסיים חזקים תורמים לעמידות הכלכלה בתקופות מאתגרות

חשבונות החוץ של ישראל בולטים לחיוב, זאת גם לפי הערכת חברת הדירוג MOODY's, שנתנה לישראל ציון AAA בתחום ספציפי זה. לישראל עודף עקבי בחשבון השוטף של מאזן התשלומים, אין חוב חיצוני נטו, ויש עודף של נכסים במט"ח על פני התחייבויות. לפני פרוץ המלחמה, ישראל נהנתה מיציבות פיסקלית ויחס החוב/התוצר היה פחות מ-59% מהתוצר. זה נתן את המרחב הפיסקלי הנדרש לממשלה בכדי להרחיב את תמיכתה במשק, וזאת תוך שיחס החוב/תוצר עדיין יהיה נמוך יחסית בהשוואה לכלכלות מתקדמות אחרות. רמות החוב של הסקטור הפרטי בישראל נמוכות יחסית ולכן נטל המימון פחות מכביד מאשר במדינות אחרות שהגיעו לתקופות מאתגרות. לישראל יש שיעור חיסכון גבוה מאוד, המייצר מקורות השקעה גדולים ומקורות מימון למכביר וגם מעניק "כרית ביטחון" פיננסית חשובה למשקי הבית.

כלכלת ישראל מתבגרת וצומחת מהר יותר מאשר מדינות ה- OECD

ישראל חברה ב-OECD ומסווגת על ידי קרן המטבע הבינלאומית ככלכלה מתקדמת. לישראל יש כלכלה גדולה, יחסית לגודלה הגיאוגרפי הקטן, עם תוצר בסדר גודל דומה לזה של מדינות כמו אוסטריה, נורבגיה ואירלנד. בעבר, צמיחת התוצר השנתית של ישראל עלתה בעקביות על שיעורי הצמיחה של ממוצע ה-OECD, וזאת במידה ניכרת ובדגש על תקופות של אירועים גלובליים שליליים, כמו המשבר הפיננסי הגלובלי ומשבר הקורונה. בשנים 2023-2024, פער הצמיחה לטובת ישראל קטן מהרגיל, אך זאת באופן זמני.

שחרור צוואר הבקבוק בתחום הנדלן למגורים חיוני להמשך הצמיחה של המשק הישראלי

לישראל יש מנועי צמיחה ייחודיים שנותרו איתנים ויסייעו בקיזוז חלק מההשפעה הכלכלית השלילית של מלחמת "חרבות ברזל". בראש הגורמים הללו, ניצב הגידול באוכלוסיית ישראל, שהינו מהיר ומתמשך, בשיעור של כ-2% לשנה – גדול פי ארבעה יותר מזה של ממוצע מדינות ה-OECD. נדיר למצוא מדינה בעלת הכנסה גבוהה לנפש עם גידול כל כך מהיר באוכלוסייה. דבר שמייצר צמיחה כלכלית ללא קשר לשיבושים ולמחזורים כלכליים עולמיים. גורם צמיחה נוסף נוגע לצורך הבסיסי בבניית נדל"ן למגורים, צורך שיגבר עוד יותר בהמשך. לאחר שצווארי הבקבוק בתחום זה ישוחררו, מנוע זה יתרום עוד יותר לצמיחה הכלכלית.  

לישראל נכסים אסטרטגיים התורמים לחוסן פיננסי ארוך טווח

לישראל מגזר גז טבעי הולך וגדל, עם יצוא למדינות שכנות. לישראל יש פוטנציאל עצום בתחום הגז הטבעי, שהינו מוכח וחלקו פעיל, מה שצפוי לתרום עוד להשגת עצמאות אנרגטית, תוך תרומה לצמיחת התוצר יחד עם מידה רבה יותר של תחרותיות. ככל שיצוא הגז של ישראל יתרחב, זאת לצד יצוא מוצרים פטרוכימיים וכימיקלים, הדבר יתרום להכנסות המדינה ולקרן העושר הלאומית. נקודה נוספת, חשובה מאוד ברמה האזורית והגלובלית, נוגעת לכך שלמדינת ישראל יש טכנולוגיות מים מתקדמות מאוד, עם עצמאות בתחום זה, והיא נחשבת לאחת משני המובילים בעולם. צמיחת ההיי-טק הישראלי נמשכת, אם כי תוך כדי צורך במידה רבה יותר של גמישות בהעברת פעילויות למקומות אחרים בעולם, גמישות אשר מתאפשרת בזכות היכולת הטובה של עובדים "לעבוד מרחוק".

מבחינת הפעילות השוטפת, בשלושת הרביעים הראשונים של 2023, לפני פרוץ המלחמה, הפעילות הכלכלית של ישראל המשיכה להתרחב, אם כי בשיעור מעט נמוך מהרגיל, של כ-2.3% (במונחים ריאליים שנתיים). לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", כלכלת ישראל הושפעה לרעה, וברביע האחרון של 2023 נרשמה ירידה של כ-21% בתוצר ברביע זה (במונחים שנתיים). ככל שהחלק העיקרי של המלחמה כבר מאחורינו, גידול התוצר צפוי להיות 1.8% בשנת 2024 וב-2025 צפויה עלייה של הצמיחה ל-5.0%. חשוב להדגיש שנתון הצמיחה הצפוי לשנת 2024 משקף "השפעת קצה שלילית" שמגיעה מן הרביע האחרון של 2023 ובכך נותנת תמונה מתונה של צמיחה ברמה השנתית, זאת למרות צמיחה רבעונית מהירה יותר הצפויה במהלך השנה. הצמיחה במהלך 2024 הינה בדגש על ביקוש מקומי, ובפרט: צריכת הממשלה – אזרחית וביטחונית; השקעות בנכסים קבועים, כמו בנייה והון פיזי אחר; וצריכה פרטית.

באשר לדירוג האשראי של ישראל, התחזית השלילית משקפת את השילוב של אי הוודאות סביב התוואי התקציבי והסיכון להסלמה רב-זירתית. עם זאת, ההודעה של חברת Fitch לאחרונה, בהותירה את הדירוג ברמה של A פלוס, מאפשרת "אנחת רווחה", זאת מאחר והיא מרמזת שהפחתת הדירוג של MOODY's מוקדם יותר ב-2024, הייתה מבוססת באופן כבד מדי על הערכה סובייקטיבית פסימית מאוד לגבי אופי תרחישי הסיכון לישראל ולא נתנה משקלי יחסי הוגן לחוזקות הכלכליות של ישראל, שחברה זו ציינה בדו"ח שפרסמה.

Scroll to Top