חיפוש
חיפוש

משבר SVB – ממשיכים לסייע ללקוחותינו עד לסיום המשבר

בעקבות משבר SVB, אנו ממשיכים לפעול במתכונת של 24/7 על מנת לסייע ללקוחותינו ולכל מי שזקוק לסיוע בעת הזו, וכך נמשיך עד לתום המשבר.

בכל שאלה, בעיה או סוגיה אפשר לפנות, בכל שעה, לשותף ולצוות ניהול הפרוייקט אשר פרטיהם נמצאים מטה.

לפרטים נוספים

אלי ברדה

יוסי טנדלר

דרור ביצ'קוב שושני

אורן חגי בנושאי מס

רז זונטג בנושא ממשק מול הבנקים בישראל

Scroll to Top