חיפוש
חיפוש

ניהול סיכונים היום ובשנת 2034 – המפתח לשרידות ושגשוג בעולם כאוטי

Picture of אריאל הורוביץ

אריאל הורוביץ

שותף ,מנהל מחלקת יעוץ עסקי בניהול סיכונים

Picture of אירית רוזינסקי

אירית רוזינסקי

סניור מנג'ר

לפי ניתוח של חברת INNOSIGHT אורך החיים של חברה ממוצעת במדד ה- S&P500  מתקצר לאורך השנים במהירות מדאיגה. בשנות ה- 60 ו ה- 70 של המאה שעברה הוא עמד על 33 שנים. בסוף העשור הנוכחי שלנו הוא צפוי לעמוד על שליש מזה.

אפשר להצביע על סיבות רבות לכך, אבל אין ספק שעוצמה, תנודתיות, וקצב השינויים שחברות חוות בעולם הנוכחי הם חסרי תקדים. על פי סקר שפורסם לאחרונה של חברת PROTIVITY שנערך בקרב יותר מ- 1000 בכירים בעולם העסקים, עולה, באופן לא מפתיע יחסית, שהמגמה לשנת 2024 מצביעה על מקורות רבים לאי ודאות. בראשם, ההתפתחויות הגיאופוליטיות האחרונות, התנאים הכלכליים, ואתגרים נוספים הקשורים לטכנולוגיה, בדגש על טכנולוגיות מתפתחות.

כשמריצים תחזית המנבאת את הסיכונים הצפויים לשנת 2034, שמונה מתוך עשרת הסיכונים המובילים לשנת 2024 נמצאים גם בין עשרת הסיכונים המובילים ב 2034. כאשר בעוד עשור, כלל המשתתפים הצביעו על דאגה מעליה כללית ברמות הסיכונים ועליה משמעותית בסיכון חדשנות משבשבת, אשר צפויים לייצר אתגר משמעותי ליכולת התחרותית לטווח ארוך של הארגון שלהם.

חשוב לציין כי הרעיון המרכזי של 'ניהול סיכונים = ניהול ביצועים' אינו חדש. הוא מתחדד לאור סקר ותיק יותר של EY שנערך במשך עשור בקרב כ 1000 בכירים עסקיים בתעשיות שונות, בו גובשה המסקנה העיקרית – חברות שדורגו בקרב החמישון העליון של בשלות ניהול הסיכונים שלהן, דורגו בהתאמה בחמישון העליון של בשלות הביצועים העסקיים ביחס לתעשייה.

אנחנו מאמינים שרעיון זה מתחדד עוד יותר, כאשר אנו מזכירים לעצמנו שההגדרה של סיכון היא "אי הוודאות בהשגת יעד". במילים אחרות, כשארגון מצליח להפחית או להימנע מסיכון, הוא למעשה מגדיל את מידת הודאות בהשגת היעד, והיות שהיעד העליון של ארגון הוא לשרוד ולשגשג, עולה ומתבררת לנו באופן הבהיר ביותר חשיבות היכולת של הארגון לבנות לעצמו מתודה סדורה הכוללת:

  1. מסגרת ארגונית המהווה פלטפורמה ייעודית לניהול הסיכונים השונים, מבטיחה קיומם של תהליכים ארגוניים לזיהוי, ניהול וניטור הסיכונים בשיטה ובשפה אחידה, הכוללת דיווחים ודיונים ממוקדי סיכונים בקרב ההנהלה והדירקטוריון.
  2. תהליכים סדורים לזיהוי סיכונים והערכתם אל מול תיאבון הסיכון הספציפי של הארגון, למיפוי הסיכונים העיקריים – ההזדמנויות שלוקחים, או במילים אחרות "מה חייב לעבוד טוב", הדברים ש"עלולים להשתבש", וחשוב לא פחות ואולי אף יותר, לאור המגמות שראינו כאן, הדברים ש"עשויים להפתיע אותנו".
  3. תהליכים המוודאים קיומן של תכניות הפחתה וניהול סיכונים אפקטיביות הכוללות תכניות עבודה קונקרטיות להתמודדות עם הסיכונים המהותיים לארגון ופיתוח מדדי סיכון למעקב ובקרה אחר מגמות הסיכונים ויישום תכניות ההפחתה.

כל אלו יהוו את המצפן הארגוני בדרך לארגון שתאב חיים. שכן כאמור "ניהול סיכונים = ניהול ביצועים", גם היום ועל אחת כמה וכמה בעוד עשור…

לפרטים נוספים

אריאל הורוביץ

אירית רוזינסקי

Scroll to Top