חיפוש
חיפוש

ראיה חדשנית של אתגרי הגזברות והגזברים בחברות בינוניות וגדולות

Picture of אמיתי אטיאס

אמיתי אטיאס

מוביל תחום Responsible AI

תחום הגזברות לא זכה בשנים האחרונות לתשומת לב מנקודת המבט של הנהלות ודירקטוריונים ומקובל היה לראות בו תחום תפעולי, המתנהל באופן קבוע, ללא שינויים מיוחדים. גישה זו קיבלה ביטוי גם בהיבטי מיקוד טכנולוגיות לעולם הגזברות, כך שגם פתרונות ERP לא כיסו את תחום הגזברות באופן ממוקד. כתוצאה מכך, כלי העבודה המשמש גזברים רבים הוא עדיין גיליון חישוב אלקטרוני.

בשנה האחרונה מצאו את עצמם גזברים רבים וסמנכ"לי כספים מתמודדים עם אתגרים משמעותיים בעולם ניהול הכספים של הארגון ובהם: פיחות חד, עליית ריבית, שינויים חדים בסביבה המקרו כלכלית, מחאה חברתית חסרת תקדים, ומלחמת "חרבות ברזל" שעדיין נמשכת. מעל כל אלו, קריסת בנק SVB ובנקים נוספים שנחשבו יציבים, בחודשים הראשונים של שנת 2023, הייתה "אירוע מכונן" ברמה ישראלית ובינלאומית, אשר פתח את הזרקור על עולם הגזברות, בו מתקבלות ומנוהלות ההחלטות ביחס לפתיחה של חשבונות בנק וניתוב כספי הארגון בין חשבונות הבנק השונים. 

אירוע SVB, אשר בלילה אחד יצר איום קיצוני, חסר תקדים, על יציבותן הפיננסית של חברות רבות וחזקות, הוביל להגברת תשומת הלב לסיכון היציבות הפיננסית של גופים פיננסיים, בהם מחליטה החברה להפקיד את המזומנים שלה. בעקבות האירוע, הבינו הגזברים שיש הכרח לנטר על בסיס שוטף את היציבות הפיננסית של הבנקים וליישם פתרונות למגבלת ביטוח הפיקדונות בארה"ב, שרחוקה מלתת מענה לחברות המחזיקות כספים בהיקפים גדולים.

אחת התוצאות היא הרחבה של כמות חשבונות הבנק המנוהלים, עבור השגת פיזור מירבי של כספים לטובת עמידה בתקרת ביטוח הפיקדונות. בשל כך, הגזברים מוצאים עצמם מתמודדים כיום עם אתגרים חדשים של ריבוי חשבונות בנק, צורך לנהל תמונת מצב אגרגטיבית, בזמן אמת, של יתרות בנקים בכל העולם, ניהול אפקטיבי של נזילות הקבוצה, הבטחת יציבותה הפיננסית והשגת אופטימיזציה של עלויות הריבית.

בנוסף, סביבת הריבית הנוכחית, מכתיבה מחיר מידי לחוסר יעילות בניהול המזומנים, המביא לתשלום ריבית גבוהה – שניתן היה לחסוך. מנקודת המבט של החסכון בהוצאות הבנקים, ספרי העמלות של הבנקים מתאפיינים בגיוון רחב של הגדרות לשירותים הבנקאיים השונים, באופן שמקשה לבחון את נאותות החיובים ולמדוד את ההתייעלות בסעיף העמלות, ככל שהגזבר מוצא לנכון לפנות לבנק ולבקש הנחות.

בשנה האחרונה, אנו עדים להגברת תשומת הלב של חברות הטכנולוגיה לתחום הגזברות. בין היתר, חלה התפתחות מהירה של טכנולוגיות ייעודיות לגזברות, המבוססת על קישוריות רציפה לחשבונות הבנק, בפריסה בינלאומית. טכנולוגיות פורצות דרך אלו מאפשרות לגזברים לקבל תמונת מזומנים אחודה, בזמן אמת, וניהול המזומנים על בסיס קבוצתי. במקום להתחבר לחשבונות בנקים רבים, לגורמים סולקים ולתוכנת ERP שונות, הטכנולוגיה החדשה עושה שימוש בחיבור מהיר לכל חשבונות הבנק, באופן שמאפשר מידע מלא ומקיף. בהסתכלות על יתרונות של הטכנולוגיה ניתן לראות:

  1. ממשק ניהול מזומנים המספק אגרגציה של כלל חשבונות הבנק של החברה והצגת תמונה פיננסית מלאה 
  2. אינטגרציה למערכות ERP לצורך התאמה ממוכנת ומיידית של חשבונות בנק ותנועות בחשבון (יוצא ונכנס) 
  3. ניהול נזילות
  4. כלים לשיפור בקרה וניהול כספי תקין

בנוסף, הטכנולוגיות החדשות מסוגלות לבצע ניתוח רציף של הדאטה הקיים בחברה, מתוך פרטי תנועות הבנק, בסיוע מודלי הבינה מלאכותית ולמידת המכונה
(AI & ML) לטובת בחינת המהימנות של יתרות הבנק, תוך הבנת מהות התנועות.

אלגוריתמיקה וחדשנות טכנולוגית מאפשרות לחשוף תבניות וקשרים מוסתרים במגוון נתוני תנועות הבנק, לטובת איתגור מהימנות היתרות, והכל תוך כדי:

  1. חיסכון בזמן על יד אוטומציה של תהליכים ידניים מורכבים 
  2. מניעת טעויות אנוש
  3. ייעוץ והתאמת תהליכי עבודה פנימיים
  4. ענן פרטי מאובטח עם אבטחה היקפית עפ”י הפרוטוקולים המחמירים ביותר
  5. קבלת החלטות על בסיס מידע מעודכן בזמן אמת ממקור מידע יחיד, מרכזי ואמין

אין ספק שמדובר במהפכה של ממש שחוסכת זמן, משפרת תהליכי עבודה ומביאה להתייעלות ממשית וחיסכון רב במשאבים.

לפרטים נוספים

אמיתי אטיאס

Scroll to Top