חיפוש
חיפוש

בעלי חברה משפחתית צפויים לשלם יותר ביטוח לאומי

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

פסק-הדין של בית-הדין הארצי לעבודה בנושא חבות בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסות חברה משפחתית 
בהמשך לחוזר לקוחות מספר 10/2020 בעניין פס"ד רפאל נחושתן -חיוב בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסות מחברה משפחתית, פורסם ביום 5.10.2021 פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה אשר דחה את הערעור בעניינו.

בית-הדין התבסס על פסק דינו בעניין דהוקי, כי ההכנסה החייבת של החברה המשפחתית, יהיה אשר יהיה הרכב מקורותיה  (אקטיבית או פאסיבית) – הופכת בידי בעלי המניות להכנסה שמקורה בדיבידנד.

בית הדין הארצי דחה את הערעור והמשיך את הקו של בתי הדין האיזוריים בעניין דרישת תשלום דמי ב"ל לבעלי מניות בחברה משפחתית לשנים 2008 – 2013 בהם נקבע כדלקמן-

  • לא היה שיהוי בדרישת המוסד לביטוח לאומי ועל כן החוב עד לשנת 2013 ישולם על ידי בעלי המניות בחברה המשפחתית.
  • המוסד לביטוח לאומי הודיע שהפטור לבעלי המניות בחברות משפחתיות יחול רק בשנים 2014-2017 והחל משנת 2018 יחויבו בעלי המניות בחברה משפחתית בדמי ביטוח לאומי כל אחד בהתאם לזכאותו לרווחי החברה, גם אם ההכנסות היו פטורות מדמי ביטוח לאומי אילו היו מתקבלות בידי היחיד. 

בעקבות הגשת התובענות לבית-הדין האזורי, המוסד לביטוח לאומי חזר בו מעמדתו המעודכנת והודיע כי בכוונתו לדרוש דמי ביטוח בגין הכנסותיהן של חברות משפחתיות שהופקו בשנת 2018 ואילך.

לאור הקביעות בפס"ד מוצע לבעלי מניות בחברה משפחתית אשר הכנסתם משכר עבודה או עסק לא עולה התקרה השנתית לתשלום דמי ביטוח לאומי לבחון את השלכות פס"ד בעניינ

פסק-הדין של בית-הדין הארצי לעבודה בנושא חבות בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסות חברה משפחתית 
בהמשך לחוזר לקוחות מספר 10/2020 בעניין פס"ד רפאל נחושתן -חיוב בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסות מחברה משפחתית, פורסם ביום 5.10.2021 פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה אשר דחה את הערעור בעניינו.

בית-הדין התבסס על פסק דינו בעניין דהוקי, כי ההכנסה החייבת של החברה המשפחתית, יהיה אשר יהיה הרכב מקורותיה  (אקטיבית או פאסיבית) – הופכת בידי בעלי המניות להכנסה שמקורה בדיבידנד.

בית הדין הארצי דחה את הערעור והמשיך את הקו של בתי הדין האיזוריים בעניין דרישת תשלום דמי ב"ל לבעלי מניות בחברה משפחתית לשנים 2008 – 2013 בהם נקבע כדלקמן-

  • לא היה שיהוי בדרישת המוסד לביטוח לאומי ועל כן החוב עד לשנת 2013 ישולם על ידי בעלי המניות בחברה המשפחתית.
  • המוסד לביטוח לאומי הודיע שהפטור לבעלי המניות בחברות משפחתיות יחול רק בשנים 2014-2017 והחל משנת 2018 יחויבו בעלי המניות בחברה משפחתית בדמי ביטוח לאומי כל אחד בהתאם לזכאותו לרווחי החברה, גם אם ההכנסות היו פטורות מדמי ביטוח לאומי אילו היו מתקבלות בידי היחיד. 

בעקבות הגשת התובענות לבית-הדין האזורי, המוסד לביטוח לאומי חזר בו מעמדתו המעודכנת והודיע כי בכוונתו לדרוש דמי ביטוח בגין הכנסותיהן של חברות משפחתיות שהופקו בשנת 2018 ואילך.

לאור הקביעות בפס"ד מוצע לבעלי מניות בחברה משפחתית אשר הכנסתם משכר עבודה או עסק לא עולה התקרה השנתית לתשלום דמי ביטוח לאומי לבחון את השלכות פס"ד בעניינם.

להבהרות נוספות ניתן לפנות לאנשי הקשר המופיעים מטה.

לפרטים נוספים

אורי מאיר

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top