חיפוש
חיפוש

דגשים והיערכות לקראת תום שנת המס 2023

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

כבכל שנה, אנו מתכבדים להביא בפניכם מקבץ תמציתי של עיקרי הנושאים אותם יש לבחון במסגרת ההיערכות לתום שנת המס 2023, אשר מתייחסים בעיקר לנושאים הקשורים למיסוי ישיר של חברות ויחידים בישראל. החוברת כוללת נתונים שנתיים הרלוונטיים לחישוב חבות המס לשנת המס 2023.
 
יובהר כי במקבץ זה קיימת התייחסות להיבט הפיסקאלי בלבד וייתכן ששיקולים עסקיים אחרים יחייבו עיתוי שונה.

* לנוחותכם, עותק של החוברת בפורמט PDF

לפרטים נוספים ניתן לפנות לצוות המס המלווה או למנהלת פיתוח עסקי של מחלקת המיסים:
לילך נעים | במייל lilach.naim@il.ey.com 

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top