חיפוש
חיפוש

דיווח שנתי בניכויים 856/126 לשנת המס 2022

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

סעיף 166 לפקודת מס הכנסה קובע חובת דיווח שנתית על ניכויים ממשכורת ושכר עבודה (דיווחי 126) וכן על ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (856).
בחוזר זה נדגיש נקודות חשובות בתהליך הדיווח השנתי ונעמוד על שינויים ועדכונים לשנת המס 2023.
 
דיווחים אלה צריכים להיות מוגשים ככלל, עד ה-31 במרץ בשנה העוקבת לשנת הדיווח. אנו מניחים כי לקראת פברואר/ מרץ יפורסמו עדכונים במידה ותינתן ארכה, אם בכלל.
 
לנוחותכם, להלן סיכום שלבי העבודה בתהליך הדיווח המיושמים החל משנת המס 2019:
ככלל, יש להגיש את הצהרת המעביד באופן מקוון, בין אם באמצעות כרטיס קום סיין באופן עצמאי על ידי החברה המדווחת ובין אם בסיוע מייצג.
החל מדוח הניכויים לשנת 2022, הוחלט כי שידור דוח 126 ואישור הצהרת המעביד יועבר לחברות לטיפול ושידור דרך האתר של מ"ה.
 
שלב ראשון – על החברה לבצע השוואה בין סכומי הדיווחים החודשיים שדווחו במהלך השנה באמצעות טופס 102 לבין סכומי הדיווחים כפי שדווחו במערכת הנה"ח של החברה.
יש להוציא פלט שע"מ המרכז פירוט חודשי (ש.161 מערכת מגן) לשנת 2022 לפי סוג ניכוי (סוג ניכוי 06 ספקים, סוג ניכוי 00 שכר) ולבצע השוואה מול דיווחי החברה.
במידה וקיימים הפרשים בין דוחות שנקלטו במערכת השע"מ ובין הנתונים המופיעים בספרי החברה, יש לפנות אלינו לצורך קבלת ייעוץ ובדיקה.
 
שלב שני – לאחר שהדיווחים נבדקו ונמצאה התאמה, יש לשדר את הדוח השנתי דרך אתר האינטרנט של רשות המיסים עם כרטיס חתימה קום סיין או באמצעות מייצגים. הנכם נדרשים לוודא שבוצע רישום במערכת השידורים של רשות המיסים.
אם העלאת הקבצים לא תהיה תקינה, המשדר יקבל משוב על אי תקינות השידור בטווח זמן של 24 שעות באמצעות הודעת SMS או במייל. לאחר שידור תקין – יישלח למשדר משוב חיובי, ועם קבלת האישור יש לעבור לשלב השלישי מטה.
 
שלב שלישי – לאחר שידור תקין של הדוח השנתי, יישלח טופס הצהרה למייל שצוין בעת השידור של הקובץ עם מספר ברקוד שיופיע בצד שמאל בחלק העליון של הטופס. את טופס ההצהרה יש לאשר באמצעות כרטיס קום סיין דרך מערכת "אישור הגשה דוח 126/856" או באמצעות מייצג.
 
במסגרת שידור שלנו של הצהרת המנכה, ומאחר שהתהליך נעשה דרך מייצג, אנו מבצעים הליכי בקרה מדגמיים ושלמות נתונים לפני שידור כמייצג.
 
לידיעת מיוצגנו, החל מהדיווח הקרוב, לא ניתן יותר להעביר את המידע באמצעות כספות לחברות עד 30,000 רשומות והעלאת הקבצים תתבצע ישירות למערכת שידור הדוחות 856/126 באתר רשות המסים.
 
תהליך שלא יבוצע במלואו על פי התיאור מעלה, ייחשב כתהליך שלא הושלם והדוח ייחשב כדוח שלא הוגש.
 

** לתשומת ליבכם – דוח לא מותאם/ דוח חלקי מהווה ליקוי לצורך הארכת פטור מניכוי מס במקור.
 
נשמח לסייע בתהליך הדיווח השנתי ולאמת אותו בהתאם לצרכים שלכם ועל פי דרישות רשות המסים.
בהתאם לדרישות, נבחן במסגרת ההליך חריגויות בדיווחים באמצעות נתונים שהוזנו על ידי רשות המסים בשע"מ במהלך השנה ובדיקתם מול נתוני החברה המוזנים ונוודא שהדיווחים המוזנים מוגשים כראוי, בצורה שלמה ונכונה, בזמן ובהתאם לדין. התיקונים יבוצעו, במידת הצורך, עוד קודם להגשת הדיווח השנתי.
 
קליטה נכונה של הדיווח והצהרת המנכה תמנע תגובת רשות המסים בשל הפרשים בדיווח, חבויות נוספות בשל אותם הפרשים ואף חיוב מיותר בקנסות והליכי גבייה והתראה בהם נוקטת רשות המסים במקרים אלו.

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי מס שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו. 

לפרטים נוספים

שגית מור

טלי בן צדוק

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top