חיפוש
חיפוש

היערכות למודל חשבוניות ישראל – שנת 2024

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

בהמשך לחוזרי לקוחות מס' 24/2023 ו-23/2023, במסגרתם עדכנו לגבי שינוי החקיקה הנרחב בחוק מע"מ לעניין החובה להוספת מספר הקצאה לחשבוניות מס, ביום 11.9.23 פורסמו מספר הבהרות בנושא באתר רשות המיסים, בקישור >>

במסגרת ההבהרות האמורות פורסמו:

1. מדריכים ומידע בנושא "חשבוניות ישראל"
1.1 הנחיות ליצרני תוכנה לתפעול מודל חשבוניות ישראל (מהדורות 6/23,7/23,8/23); 
2.1 "שאלות ותשובות" חשבוניות ישראל. 

2. מדיניות ונהלים בנושא "חשבוניות ישראל"
2.1 הוראת ביצוע מס ערך מוסף מספר 01/2023: מודל חשבוניות ישראל – הקצאת מספרי חשבוניות;
ביום 1.1.2024 ייכנס שלב א' של מודל חשבוניות ישראל לתוקף, ויכלול את הליך מתן מספר
הקצאה לחשבוניות מס.
בשנת 2024 רק הנפקת חשבונית בסכום העולה על 25,000 ₪ (ללא מע"מ) תחייב קבלת מספר הקצאה בן 9 ספרות מרשות המיסים.
הוראה זו רלוונטית לשנת 2024, בהמשך יפורסמו הנחיות לגבי השנים הבאות.

2.2 מכתב מסמנכ"ל שירות לקוחות לציבור בנושא מערכת ההרשאות;

2.3 מידע למייצגים: היערכות למודל חשבוניות ישראל לשנת 2024;

2.4 מידע לעוסקים: היערכות למודל חשבוניות ישראל לשנת 2024.
מפורטות כאן שתי חלופות לשם קבלת מספר הקצאה לחשבונית מס המופקת בידי עוסק –
א – הגשת בקשה באמצעות תוכנת הנהלת החשבונות שברשות העוסק, מוציא חשבונית המס – התוכנה, שתותאם למתווה החדש, תבצע את הפנייה אל רשות המסים לקבלת "מספר הקצאה" באופן אוטומטי, כך שחשבונית המס שתופק תכלול את מספר ההקצאה. 

ב – הגשת בקשה באמצעות כניסה עצמאית ליישום אינטרנטי ייעודי – היישום שיעלה לאווירבמהלך נובמבר 2023 ויהיה זמין באזור האישי באתר רשות המסים, נועד לעוסקים
המשתמשים בפנקסי חשבוניות, וכן למקרים בהם לא ניתן להשתמש בחלופה האוטומטית.

להלן הנחיות לעוסקים המעוניינים לבקש מספרי הקצאה:

א – על מנת לבקש מספר הקצאה באחת מהחלופות שהוצגו לעיל, יש לבצע רישום חד פעמי למערכת "הרשאה לפעולות דיגיטליות". הסברים בדבר הרישום למערכת, ניתן למצוא בקישור >> 

ב – אם הנכם משתמשים בתוכנת הנהלת חשבונות רשומה, מומלץ לוודא מול יצרן התוכנה, שהגרסה שמותקנת בעסק שלכם תכלול את התיקון הנדרש במועד הקבוע בחוק. על מנת לאפשר למשק להיערך ליישום התיקון, רשות המסים פנתה ליצרני התוכנות הרשומות ופרסמה הנחיות כדי לאפשר להם להיערך לפיתוח הנדרש. 

ג – אם הנכם משתמשים בתוכנה שאינה חייבת ברישום, יש לוודא שהתוכנה תכלול את התיקונים הנדרשים במועד הקבוע בחוק. 

במהלך שנת 2024, יפורסמו הנחיות לגבי שנת 2025 ואילך.

אתמול קיימנו וובינר לקוחות שעסק בנושא הקצאת מספרי חשבוניות, לצד נושאים נוספים (ניהול ספרים וחובות הדיווח החדשות במחירי העברה) ואנחנו מזמינים אתכם לצפות בו
כאן >> 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת המיסוי העקיף במשרדנו, בטלפון  03-6232535 או אל:
אבי ביבי, שותף | Avi.Bibi@il.ey.com
רגב יצחקי, שותף | Regev.Itzhaki@il.ey.com
קרן ישראלי-אביב, שותפה | Keren.Israeli-Arviv@il.ey.com
דנה חליפי, שותפה | Dana.Halifi@il.ey.com
בן בוחניק ,MD | Ben.Buchnik@il.ey.com  

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top