חיפוש
חיפוש

היערכות לקראת שינויים ביישום הטבות חוק עידוד (מפעל מועדף/ מועדף טכנולוגי) – החל מדוחות המס לשנת 2022

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

ברצוננו להסב את תשומת ליבכם לכך שהחל מדוח המס לשנת 2022 מסתיימת הוראת השעה ולפיכך, כל מפעל טכנולוגי ומפעל מועדף, אשר יש לו הכנסה המיוחסת לטכנולוגיה, נדרש לבצע ייחוס הכנסות והוצאות לפי IP/ מוצר/ קבוצת מוצרים (להלן: "חלוקה לקבוצות") כחלק מדרישות התיעוד בחוק.
 
המשמעויות העיקריות:

  1. בחירת אופן החלוקה – כל חברה מועדפת (מסלול מועדף/טכנולוגי מועדף) נדרשת לעשות בחינה ולתעד את אופן חלוקת הפעילות שלה לקבוצות, בחירה אשר מחייבת אותה לתקופה של 3 שנים לפחות. שימו לב כי על פי התקנות, על החברה להחזיק בתיעוד לגבי הבחירה אותה היא מיישמת בדוחותיה, זאת גם במקרים בהם נבחרה עמדה לפיה לחברה יש קבוצת מוצרים אחת. 
  2. ייחוס הכנסות והוצאות בהתאם לאופן החלוקה שנבחר – נדרש להפריד לגבי כל קבוצה את נתוני ההכנסות וההוצאות, כולל הוצאות מו"פ והכנסה חייבת. בהתאם לכך, יש ליישם את נוסחת הנקסוס בכל קבוצה בנפרד. 
  3. נספח לטופס 973 בדוח המס – במסגרת הגשת דוח מס לשנת 2022 תידרש חברה שלה יותר מקבוצה אחת, לצרף נספח לטופס 973 המפרט את הוצאות המו"פ לכל קבוצה תוך הפרדה לקטגוריות השונות. 
  4. תקנה 10 – מי שבחר ביישום תקנה 10 (התאפשר עד וכולל דוח המס לשנת המס 2021), יחשב את נוסחת הנקסוס מ- 2017 ואילך. מי שלא בחר בתקנה זו יבצע חישוב מיום תחילת הפיתוח של כל קבוצה. 
  5. הפרשה למס – חשוב לבחון האם בחירת אופן החלוקה משפיעה על הפרשות המס בדוחות הכספיים. 

הבחירה באופן החלוקה הינה קריטית, משפיעה על אופן הגשת הדוח, מחייבת היערכות מוקדמת ולעיתים עשויה להשפיע על תוצאת המס, לכן יש לבצע זאת בזמן ולא להמתין למועד הגשת הדוח.
 
בהתאם, אנו ממליצים לחברות לבצע היערכות מוקדמת ככל שניתן ולהתחיל בבדיקת מנגנון החלוקה כבר עכשיו.

לקבלת מידע נוסף, הנכם מוזמנים לפנות למחלקת תמריצים במשרדנו:         
סיגל גריבה | בטלפון 054-4736427 | במייל  sigal.griba@il.ey.com
דניאלה גרקוב | בטלפון 052-6769159 | במייל daniela.garcov@il.ey.com
ענבל שחר | בטלפון 053-6268666 | במייל Inbal.shachar@il.ey.com
ענת ויסמן | בטלפון 052-3750248 | במייל  anat.weisman@il.ey.com

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top