חיפוש
חיפוש

הצהרה על היותו של הנישום חלק מקבוצה רב לאומית- טופס 1585

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

בהמשך לעדכונים האחרונים בדבר השינויים הנרחבים בחקיקה ובתקנות בעניין מחירי העברה בישראל, פרסמה רשות המיסים את טופס 1585- הצהרה על היותו של הנישום חלק מקבוצה רב לאומית, כחלק מחבילת המס לשנת 2022.

בטופס זה יידרש כל נישום ישראלי (שהינו חלק מקבוצה רב-לאומית או שהוא עומד בראשה) לזהות את ישות האם הסופית בקבוצה אליה משתייך ולספק פרטים אודותיה (מקום תושבותה ו- TIN), כמו גם לדווח על מחזור ההכנסות של הקבוצה בשנה שקדמה לשנת המס לפי המדרגות הבאות:

  • מחזור עסקאות עד 150 מיליוני ₪;
  • מחזור עסקאות העולה על 150 מיליוני ₪ ועד 3.4 מיליארד ₪ – דרישת דיווח מורחבת לפי תקנה 5;
  • מחזור עסקאות העולה על 3.4 מיליארד ₪ – דרישת דיווח מורחבת לפי תקנה 5 ודרישת הסף להגשת CBCR.

בנוסף, בטופס הצהרה זה ידווח הנישום על חובתו, ככל וקיימת, להגיש CBCR, לרבות:

  • המדינה בה יוגש דוח ה- CBC לשנת המס;
  • המדינה בה הוגש דוח ה- CBC לשנה שקדמה לשנת המס. 

השינוי מדגים את העלייה בדרישות התיעוד ומצריך היערכות מתאימה כחלק מהכנת דוחות המס. נציין כי בהתאם לתקנות ולפרסומים האחרונים של רשות המיסים בנושא זה, מחלקת מחירי העברה במשרדנו נמצאת בקשר שוטף עם רשות המיסים על מנת לתת מענה לסוגיות הכרוכות בדרישות החדשות, לרבות מנגנון הגשת דוח ה- CBC בישראל.

הדבר דורש היערכות בקרב כלל הנישומים ומשרדנו עמל על מתן מענה לדרישות ולצרכים החדשים.

משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם וללוותכם בתכנון ההיערכות הנדרשת.

לפרטים נוספים

אייל גונן

דנה אראל

ציפי הרבסט

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top