חיפוש
חיפוש

מהלכים לשלילת אישורים של פטור / הקטנה מניכוי מס במקור

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

במסגרת פעילות רשות המסים להגברת האכיפה והעמקת הגבייה, מבצעת הרשות מהלכים של שליחת מכתבי התראה לשלילת אישורים של פטור/הקטנה מניכוי מס במקור, בשל ליקויים שיש בתיק הנישום.
על פי פרסום רשות המסים, בימים אלו נשלחים מכתבי התראה לנישומים שיש להם אחד או יותר מהליקויים המפורטים להלן ובידיהם אישור בתוקף:

  1. לא הוגש דו"ח מפורט למע"מ.
  2. קיימים מחדלים בתחום הגבייה ובכלל זה – קיום חובות בהרשאה של מעל 10,000 ₪ וחובות קנס מנהלי במס הכנסה, ניכויים, מע"מ ומסמ"ק.
  3. נישומים בענפי כוח אדם, קבלנים, הובלות, מסחר במתכות, שמירה וניקיון עם מחזור במע"מ בשנים עשר החודשים האחרונים של מעל מיליון ₪ ללא תיק ניכויים או שתיק הניכויים שלהם סגור או בלתי פעיל.

​ככל שלא יוסרו הליקויים בתום תקופת התראה בת 30 ימים – יישלל האישור.
הדבר דורש היערכות בקרב כלל הנישומים ומשרדנו עומל על מתן מענה לדרישות ולצרכים החדשים. 

משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם וללוותכם בתכנון ההיערכות הנדרשת.

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי עדכוני מס שוטפים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

לפרטים נוספים

טלי בן צדוק

שגית מור

ולרי כהן

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top