חיפוש
חיפוש

מענקים להעלאת הפריון בתעשייה בשילוב הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

בימים אלו פרסם משרד הכלכלה הקצאות חדשות המיועדות לחברות תעשייתיות (לרבות חברות העוסקות במיחזור והשבת חומרים), מכל אזורי הארץ.
התוכנית מונגשת לחברות שאינן עומדות בתנאי החוק לעידוד השקעות הון לעניין מסלול מענקים.

תנאי סף:

 • מחזור מכירות בשנת 2022 (או בממוצע בין השנים 2020-2022) לא עלה על 200 מש"ח (בהתאם לנתוני סולו המפעל);
 • היקף מועסקים של בין 5-250 עובדים;
 • למפעל ניסיון של 5 שנים לפחות בפעילות באחד מענפי התעשייה השונים (כמפורט בתנאים);
 • מועד קובע להשקעות מזכות – הזמנות שבוצעו ממועד פרסום ההקצאה – 4.9.2023. 

שיעור המענק:
עד 20% מענק (או 30% עבור אוכלוסיות מיוחדות) בגין השקעות מזכות ועד לתקציב השקעות של 10/15 מש"ח (תלוי מסלול, גודל חברה, מיקום) ולמשך 36 חודשים.
 

 1. מסלול להעלאת הפריון בתעשייה בשילוב הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם –
  תכנית להתייעלות ולהעלאת רמת הפריון במפעל/ בקו ייצור. להלן פירוט ההקצאה עבור התוכנית:
  1.1 השקעות מזכות:
  השקעות הוניות – השקעות ציוד טכנולוגי ומערכות הקשורים לייעול שרשרת האספקה, למשאבים וחומרי גלם.
  השקעות רכות – הוצאות תפעוליות לשיפור מדדים תפעוליים, עסקיים ופיננסים, שדרוג, השבחת והעצמת ההון האנושי, הוצאות לקידום חדשנות תהליכית, במוצרים, חווית לקוח ועוד וכן ייעוץ למטרת התייעלות בפריון – מרכיב חובה.
  1.2 התחייבות לגידול בפריון של 10% לפחות. 
 2. מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה – תכנית להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם במפעל/ קו ייצור לצורך הגדלת כושר ייצור והעלאת פריון עבודה כמענה לתחרות הגלובאלית. להלן פירוט ההקצאה עבור התוכנית:
  2.1 השקעות מזכות:
  השקעות הוניות – השקעה ב"טכנולוגיות חדשניות", בהתאם להגדרה בהוראה והשקעה בציוד נלווה הדרוש לצורך הטמעת הטכנולוגיות החדשניות, לרבות תוכנות ורישיונות ERP.
  השקעות רכות – שדרוג, השבחת והעצמת ההון האנושי וכן ייעוץ אסטרטגי לפיתוח אסטרטגי וחדשנות.
  התחייבות לשני יעדי ייעול עסקי/תפעולי (מכירות/ רווח תפעולי/ שכר/ פחת/ פריון). 

המקצה מנוהל בדרך של "הקצאה תחרותית".

אגרת תשלום לרשות להשקעות: 1,500 ש"ח.
המועד האחרון להגשת בקשות: 19.10.2023 בשעה 15:00.

חברות המעוניינות להיעזר במשרדנו לשם סיוע בהגשת בקשות, מוזמנות לפנות למחלקות תמריצים במשרדנו:    

לפרטים נוספים

שני סופר

ענת ויסמן

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top