חיפוש
חיפוש

שינויים בטופס 1385 – הצהרה על עסקה בין-לאומית

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

בהמשך לעדכונים האחרונים בדבר השינויים הנרחבים בחקיקה ובתקנות בעניין מחירי העברה בישראל, פרסמה רשות המיסים עדכון לטופס 1385 – הצהרה על עסקה בין לאומית. בטופס החדש מתבקש כל נישום להצהיר כי "קיים דיווח חקר שוק בהתאם לתקנה 5 לתקנות, למועד הגשת הדו"ח".

השינוי מדגים את העלייה בדרישות התיעוד ומצריך היערכות מתאימה כחלק מהכנת דוחות המס. נציין כי בהתאם לתקנות ולפרסומים האחרונים של רשות המיסים בנושא זה, מחלקת מחירי העברה במשרדנו נמצאת בקשר שוטף עם רשות המיסים וכי אנו צופים טפסים נוספים שיפורסמו בחודשים הקרובים כחלק מחבילת המס לדוחות 2022, בין היתר טופס 1585- טופס דיווח על הגשת דוח CbCR בקבוצה ועוד.

הדבר דורש היערכות בקרב כלל הנישומים ומשרדנו עומל על מתן מענה לדרישות ולצרכים החדשים. 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאי עדכוני מס ומחירי העברה.
בהתאם, אין ליישם את האמור מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

לפרטים נוספים

אייל גונן

דנה אראל

ציפי הרבסט

רוצים לקבל את העדכונים שלנו ישירות למייל?

Scroll to Top