חיפוש
חיפוש

חוק שכר שווה

אנו EY ישראל, פירמת הייעוץ וראיית החשבון הגדולה בישראל, פועלים כדי לבנות עולם עבודה טוב יותר, לסייע ביצירת ערך עבור לקוחותינו ועבור הקהילה ולבנות אמון בשוקי ההון. על מנת לממש שאיפה זו אנו מחוייבים גם להעסקה מגוונת ולתרבות של שוויון והכלה, ומברכים על החוק המעודד שקיפות ואחריות מצד מעסיקים.

אחריות חברתית היא חלק מתפיסתנו העסקית ב-EY ישראל. היא מהווה את אחד מהתחומים בהם באה לידי ביטוי התרבות הארגונית של הפירמה, אשר מושתתת על ערכים של מנהיגות, חדשנות, עבודת צוות, יושרה, פתיחות, אמינות וכבוד הדדי.

אי לכך, בהתאם לדרישות חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, אנו מפרסמים לעיון הציבור דוח שנתי, המפרט את פערי השכר הממוצעים בין עובדות לעובדים. על מנת להציג את הניתוח המהימן ביותר, חילקנו את העובדות והעובדים לקבוצות בהתאם למספר מאפיינים דומים: עיסוק מקצועי, דרג ועוד.

דוח פומבי על פי הוראות סעיף 6ב לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו, 1996 (להלן – החוק) לשנת 2021

שם מקום העבודה: קוסט פורר גבאי את קסירר

ענף הפעילות: ראיית חשבון וייעוץ

תאריך הוצאת הדוח: 6.7.2022

פילוח הנתונים במקום העבודה נעשה ע"פ דרגה, עיסוק, וותק כאשר בפילוח זה יש 4 קבוצות, הכוללות הרכבים שונים.

 1. כאשר שכר העובדים גבוה משכר העובדות, הפער באחוזים מופיע כפער שלילי עם סימן (-), כאשר שכר העובדות גבוה
  משכר העובדים הפער באחוזים מופיע כחיובי עם סימן (+).
 2. אין בחברה עובדים או עובדות שמשולמת להם-ן השלמה לשכר המינימום.
 3. הפערים אינם נובעים ממגדר, אלא מנסיבות הקשורות בוותק/ תשלום עבור שעות נוספות/ ניסיון, וביצועים אישיים.
 4. כ- 5% מכלל עובדי החברה משתייכים למחלקה שבה הם ממלאים תפקידים ועיסוקים ייחודיים. בחלוקתם לקבוצות מתקבלות
  קבוצות שמועסקים בהן מספר קטן מאוד של עובדים או עובדות, באופן שלא מאפשר השוואה אמיתית ומהימנה של פערי השכר בין
  גברים לנשים בקבוצה. בהתאם להוראת סעיף 6ב לחוק ותכליתו, בנסיבות אלה לא ניתן לערוך השוואה בשכר בין עובדות לעובדים
  בקבוצות אלה.

אחוז הגברים והנשים ששכרם-ן נמוך מהשכר הממוצע ברוטו לחודש למשרה מלאה במקום העבודה,
לפי הפילוח הנבחר בהתיחסות לפי מגדר

Scroll to Top