Search
Search

ועידת המיסים – הסדרה הוירטואלית

אנו מזמינים אתכם-ן להצטרף אלינו לסדרה של וובינרים, בהם נדון במצב הייחודי של ישראל ובממשק בינה לבין יתר רשויות העולם.

25
דצמבר 2023
ZOOM
12:00
- 14:00

מפגש 1 - היערכות לסוף שנה - הפעולות הנדרשות במס ישראלי, מחירי העברה ומע"מ | יום שני, 27.11 | 14:00 | ZOOM

מפגש 2 - מיסוי בינלאומי - העולם ממשיך ללכת - שינויי החקיקה הצפויים, חידושים במחירי העברה ועוד | יום שני, 11.12.23 | 11:00 | ZOOM

מפגש 3 - מיסוי עקיף - סודות מחדר השומות - הדברים שרואים משם | יום שני, 25.12.23 | 11:00 | ZOOM

מפגש 4 - חוקי עידוד- חידושים, עדכונים וחוק האנג'לים החדש | יום שני, 8.1.23 | 11:00 | ZOOM

חסות ראשית

בחסות
Scroll to Top