Search
Search

מאסטרטגיה אקלימית לניהול סיכונים ובקרות בעולם ה- ESG

23
אפריל 2023
זאפה מידטאון
08:00
- 13:00

סדר יום

08:00 - 09:00 | התכנסות והרשמה

09:00 - 09:15 | דקה לפני שהכול ממריא - התפתחויות צפויות בעולם ה- ESG

איתי ז'טלני שותף, ראש מחלקת חדשנות ו- ESG ,EY ישראל

09:15 - 09:40 | מה קורה עם משבר האקלים ואיך זה משפיע על העסקים

דר' אורלי רונן מומחית להיערכות מקומית לשינויי אקלים, מיזם האקלים והחוג ללימודי הסביבה, אונ' ת"א

09:40 - 10:05 | רגולציה אירופאית/ אמריקאית/ ישראלית - מורה נבוכים

הדס תדמור מנהלת מחלקת Sustainability ,EY ישראל

10:05 - 10:30 | אסטרטגיה וניהול סיכונים ובקרות - כלים שלובים

אריאל הורוביץ שותף, מנהל מחלקת סיכונים, EY ישראל

10:30 - 11:00 | הפסקת קפה

11:00 - 11:20 | המצב בישראל והיערכות לסיכוני האקלים

גלית כהן לשעבר מנכ"לית, המשרד להגנת הסביבה

11:20 - 11:20 | פאנל בנושא: ESG - מה מבוצע כיום בשטח?

מנחה: אורית שמיע MD ,מחלקת סיכונים, EY ישראל
אנה ברנשטיין סמנכ"ל כספים, OPC אנרגיה
אדלה גווילי מנהלת סיכונים גלובלית, ICL group
שי לוי מנהל ESG גלובלי, צים ספנות

11:50 - 12:10 | נושא המידע – אתגר ניהול הנתונים ויצירת מערך מידע תומך

דודי כרמי שותף, יעוץ טכנולוגי, EY ישראל

12:10 - 12:30 | ניהול אתגרים בשרשרת אספקה לאור משבר האקלים

יותם חלפון MD, ייעוץ שרשרת אספקה וייצור מתקדם, EY ישראל

12:30 - 12:40 | דברי סיום

אריאל הורוביץ שותף, מנהל מחלקת סיכונים, EY ישראל
Scroll to Top