חיפוש
חיפוש

הכנס השנתי למיסוי בינלאומי

מומחי-ות המס של EY ישראל ידונו בשינויים הדרמטיים שחלו
בשנה האחרונה בעולם, בישראל ובדינמיקה בין השניים.

16
מאי 2023
מלון הילטון, תל אביב
09:00
- 14:00

סדר יום

08:00 - 09:00 | התכנסות והרשמה

09:00 - 09:10 | דברי פתיחה

זיו מנור שותף, מנהל מחלקת מיסים

09:30-09:10 | עולם המס 2023

ירון כפרי שותף, מנהל מחלקת מיסוי בינלאומי

09:50-09:30 | הליכי הסכמה הדדית / BAPA וכל מה שביניהם

ציפי הרבסט שותפה, מחירי העברה
האני נחאס נציג רשות המיסים לשעבר ב OECD

10:30-09:50 | Tax department of the future

מנחה: גלעד שובל שותף, מנהל מחלקת מיסוי ישראלי
נמרוד אברהם שותף, אשכול הייעוץ
אייל גונן שותף, מנהל מחלקת מחירי העברה
רני גלעדי שותף, מיסוי בינלאומי
כפיר נחום שותף, מיסוי ישראלי

11:00-10:30 | Head of tax

מנחה: זיו מנור שותף, מנהל מחלקת מיסים
דורון הרמן ראש מחלקת מיסים, סולראדג'
שלומציון וורבלובסקי ראש מחלקת מיסים, אדמה
עמרי יניב ראש מחלקת מיסים, אמדוקס

11:30-11:00 | הפסקת קפה

11:50-11:30 | שיקולים בעסקאות רכישה - נקודת המבט של הרוכש

מראיין: שרון שולמן יו"ר ומנכ"ל, EY ישראל
Channing Flynn Partner, Technology Tax Industry Leader, EY Global

12:10-11:50 | סיבוב קצר מסביב לעולם: עדכוני מיסוי בינלאומי

מוטי תגר שותף, מיסוי בינלאומי
איתי רן שותף, מיסוי אמריקאי

12:50-12:10 | מורה נבוכים היפוכי שרוול / המיזם הבא: אם ישראלית או אם זרה?

מנחה: טל לוי שותפה, מיסוי אמריקאי
רם גרגיר שותף, מיסוי בינלאומי
ניר זרוג שותף, מיסוי ישראלי

13:20-12:50 | כלכלה ירוקה – הטבות לירוקים וסנקציות לאחרים

דפנה ליבר שותפה, מיסוי בינלאומי
אמיר חנצינסקי שותף, מיסוי אמריקאי

13:20 | ארוחת צוהריים

Scroll to Top