Search
Search

רביעי בינלאומי: ספיישל – רווחי הפצה

6
מרץ 2024
Zoom
14:00
- 15:00

על הפרק:

אתגרי המס של חברות ההפצה

ירון כפרי שותף, מנהל מחלקת מיסוי בינלאומי
אייל גונן שותף, מנהל מחלקת מחירי העברה

תחולה ומשמעויות

ציפי הרבסט שותפה, מחירי העברה
דנה אראל שותפה, מחירי העברה

חסות ראשית

בחסות
Scroll to Top