חיפוש
חיפוש

שני בינלאומי

13
מרץ 2023
Zoom
14:00
- 15:00

מחלקת מיסוי בינלאומי מזמינה אתכם-ן לוובינר החודשי

סדר יום

מס על רכישה עצמית (פדיון) של מניות

טל לוי שותפה, מיסוי אמריקאי

פינת מחירי העברה: חילופי מידע בין רשויות

אהרון פרידמן MD, מחלקת מחירי העברה

דגשים לקראת הרפורמה הישראלית במיסוי בינלאומי

מוטי בן דוד SM, מיסוי בינלאומי
Co-Host
חסות ראשית
בחסות
בחסות
Scroll to Top