חיפוש
חיפוש

שני בינלאומי

מחלקת מיסוי בינלאומי מזמינה אתכם-ן לוובינר החודשי, הפעם בנושא: Pillar 2

על הפרק:

מסמכים והנחיות נוספים שפורסמו ע"י ה- OECD

כללים מנחים והבהרות לכללי ה- GLOBE

Subject to Tax Rule Model Treaty

11
ספטמבר 2023
Zoom
14:00
- 15:00

חסות ראשית

בחסות
Scroll to Top