חיפוש
חיפוש

וובינר בנושא תקני קיימות חדשים – IFRS

בהמשך לפרסום ה- International Financial Reporting Standards) IFRS)
של התקינה החשבונאית החדשה, העוסקת בתחומי קיימות ואקלים, אנו שמחים להזמינכם-ן למפגש וובינר שבו נסביר את עיקרי התקינה ואת השלכותיה על המגזר העסקי בישראל.

19
יולי 2023
zoom
11:00
- 12:00

חסות ראשית

Scroll to Top