חיפוש
חיפוש

Assurance

אנו מספקים שירותי ביקורת לאלפי חברות בישראל. אנשינו בעלי ידע רב בביקורת חברות מובילות ומתפתחות בכל העולם, אותן אנו מלווים ומסייעים בפיתוח אישי ומקצועי ארוך טווח. שירותי הביקורת הם גלובליים, ניתנים על ידי צוותים רב-תחומיים, תוך מתודולוגיה גלובלית מוכחת וכלים חדישים.

אנו פועלים למען האינטרס הציבורי במתן שירותי ביקורת, ייעוץ חשבונאי פיננסי (FAAS) ו- Forensic, הניתנים תוך התייחסות לסיכונים ומורכבויות, איתור הזדמנויות והגברת האמון בשוק ההון. לצוותים שלנו מומחיות ספציפית והבנה מעמיקה בתעשיות בהן הם פועלים. בין התעשיות: היי-טק ומדעי החיים, נדל"ן, תעשייה ומסחר, אנרגיה ותשתיות, פיננסים ומגזר ציבורי.

שירותי ביקורת ומתן חוות דעת חיצונית ובלתי תלויה על הדוחות הכספיים

חוות דעת רואה החשבון המבקר על דוחות כספיים שנתיים של חברות וארגונים, באמצעות ביצוע ביקורת בעזרת כלים טכנולוגים חדישים, תוך יישום ידע בכללי חשבונאות בינלאומיים, אמריקאיים וישראליים.

קראו עוד...

IPO Readiness ושירותי ביקורת נוספים

סיוע וליווי בקשר למעבר בין כללי חשבונאות שונים
(US GAAP / IFRS / Israeli GAAP)

קראו עוד...

ייעוץ והטמעה של תקני חשבונאות חדשים הכרה בהכנסה, חכירות CECL וכו'

קראו עוד...

סיוע וליווי בעסקאות MD&A ,F/S-1/4

קראו עוד...

הכנת / מתן הערות על מזכרים חשבונאיים בנושאים שונים (הון, earnout ,warrants, הכנסות, SSP וכו')

קראו עוד...

Uplifting של הדוחות הכספיים לצרכי PCAOB

קראו עוד...

שירותי ייעוץ למניעת מעילות, הונאות שוחד ושחיתות

ייעוץ וליווי בזיהוי, איתור וחקירת סיכוני ואירועי הונאות ומעילות, הטמעת תהליכים ובקרות בעולמות שוחד, שחיתות והלבנת הון וכן כימות של נזקי מעילות. צוות המחלקה המגוון אשר כולל רואי חשבון, עורכי דין, אנשי מערכות מידע ויועצי תהליכים עסקיים מאפשר לנו להביא תובנות וערך מוסף ללקוחות, תוך שימוש בכלים טכנולוגיים לניתוח מסדי נתונים תפעוליים ופיננסיים.

קראו עוד...

שירותי אקטואריה

מענה לכל אתגר בתחומי הפנסיה, הטבות עובדים, ביטוח כללי, בריאות וחיים, כולל ייעוץ בבחינת מודלים סטטיסטיים מורכבים.

קראו עוד...

ניסיון משמעותי ומותאם לצורכי הלקוחות בעיקר בשוק ההון, ביטוח וחיסכון ארוך טווח, וכן ללקוחות במשק הישראלי והבינלאומי.

קראו עוד...

המחלקה מורכבת, בין היתר, מאקטוארים בכירים בעלי חברות מלאה (F.IL.A.A) ולהם יכולות גבוהות בבחינת אומדנים ומודלים סטטיסטיים על פי התקינה בינלאומית (IFRS) והתקינה אמריקאית (US GAPP)

קראו עוד...

ניסיון משמעותי בעריכת מחקרים וניתוחים על בסיס נתונים היסטוריים וכן בניית מודלים מורכבים להערכת אומדנים אקטואריים, תוך ביסוס הנחות אקטואריות וכלכליות ותחזיות תזרימי מזומנים. בנוסף, הצגת תרחישים ומבחני לחץ המאפשרים להציג ללקוח השפעות אפשריות של סטיות מהנחות על הערכת האומדן האקטוארי.

קראו עוד...

ניסיון רב ביישום Solvency II ו- IFRS17 בחברות הביטוח.

קראו עוד...

המחלקה חשופה לעסקאות מגוונות במשק הישראלי ופועלת בתחומי הבריאות, פנסיה (ותיקה וחדשה) וביטוח על כל סוגיו, בנקאות, תחבורה, תעופה וסטארט-אפים בראשיתם.

קראו עוד...

לפרטים נוספים

Scroll to Top