Search
Search

רכב ותחבורה

תעשיית הרכב מושפעת משינויים ומגמות רבים, בטעמי הצרכנים, ביכולת ייצור, ברגולציה ספציפית לענף ועוד. מעבר התעשייה מהקיים היום לעתיד כרוך בהשקעות הוניות משמעותיות ובסביבת מאקרו כלכלית תומכת. תעשיית הרכב היא תעשייה גלובלית הממלאת תפקיד משמעותי בכלכלה של מדינות רבות.

היא קשורה קשר הדוק לתעשיות אחרות, כמו תעשיות הפלדה, האלומיניום והזכוכית, המספקות חומרי גלם לייצור כלי רכב, ותעשיות התחבורה, הלוגיסטיקה והיבואנים האחראיים על הפצת כלי הרכב.

תעשיית הרכב קשורה גם בקשר הדוק לפיתוח טכנולוגיות חדשות, בדגש על רכבים חשמליים ואוטונומיים, אימוץ דלקים חדשים, כגון דלק ביולוגי ודלק מבוסס מימן.

אנו ב-EY מובילים את תעשיית הרכב המקומית בביקורת חשבונאית, מיסוי ישראלי ומיסוי עקיף (כולל מכס) ומלווים חברות מובילות בענף בבניית אסטרטגיה ובתהליכי מיזוגים ורכישות.

לפרטים נוספים

יוסי חביב

יוסי חביב

יאיר זצר

אלירן אטיאס

אלירן אטיאס
Scroll to Top