חיפוש
חיפוש

מגזר ממשלתי וציבורי

פירמת EY מהווה גורם מוביל במגזר הציבורי בישראל, ומלווה במשך שנים רבות מגוון נרחב של גופים מהמגזר הציבורי במתן שירותי ביקורת וייעוץ.
אנו רואי החשבון המבקרים ויועצים של גופים ציבוריים משמעותיים במגוון תחומים וביניהם משרדי ממשלה גדולים, רשויות מקומיות ועמותות עירוניות, חברות ממשלתיות, גופים סטטוטוריים, גופי בריאות, אקדמיה וארגוני מגזר שלישי – עמותות, מלכ"רים, חברות לתועלת הציבור והקדשים.
השירותים שאנו מספקים משלבים ידע רב והכרות מעמיקה עם החוקים והתקנות שחלים על המגזר הציבורי בישראל, יחד עם מתודולוגיות ותכנים שמקורם ברשת הגלובלית שאנו חלק ממנה.

בין השירותים הניתנים בפירמה ללקוחות המגזר הציבורי:

  • שירותי ביקורת, כולל ביקורת דוחות כספיים הערוכים לפי התקינה הבינלאומית, הישראלית, החשבונאות הממשלתית בישראל והממשלתית הבינלאומית (IPSAS), שירותי ביקורת פנים, שירותי גוף מבקר/ ועדת ביקורת בהתאם לחוק העמותות וביקורת חקירתית.
  • ייעוץ חשבונאי בנושאים שוטפים והכנת חוות דעת ואישורים מיוחדים בתחומי חשבונאות, כולל התייחסות להוראות תכ"ם של החשכ"ל וחוק העמותות, וליווי ביישום תקינה חשבונאית רלבנטית (כדוגמת תקן 40).
  • ניהול סיכונים וסיכוני מעילות והונאות, כולל ביקורות עומק על שכר ועל תהליכי מלאי, רכש וגזברות תוך שימוש בכלים טכנולוגים מתקדמים.
  • שירותי מיסוי, כולל: ביטוח לאומי, מע"מ, ניכויים, מיסוי מקרקעין, ייעוץ וליווי בקבלת מעמד מוכר לעניין תרומות (סעיף 46 לפמ"ה), מס שכר החל על עמותות, ליווי שומות מס, מיסוי אמריקאי, הכנת חוות דעת ומתן שירותי מיסוי שוטפים.
לפרטים נוספים

עופר בן עזרא

כל הזכויות שמורות © EY ישראל 2022

Scroll to Top