Search
Search

אחריות חברתית

במסגרת פעילותנו החברתית, אנו ב-EY מתמקדים בשלושה תחומים: חינוך, יזמות וקיימות.

פעילותנו בתחום החינוך

 • שיעור אחר – במסגרת פעילותה של עמותת "שיעור אחר", מתנדבים-ות מ-EY (בסניפי ת"א, ירושלים וחיפה) מעבירים-ות שיעורים בבתי ספר יסודיים, בתיכונים ובפנימיות בתחומי העסקים, הכלכלה ומערכות המידע.
 • התנדבות בבית נוער – אחת לשבועיים מגיעה קבוצה של 5-3 עובדים-ות בשעות אחר הצהרים לפעילויות קבוצתיות ופרטניות בבית הנוער של "קדימה" בכפר שלם וביפו.
 • מתחשבים – עובדי-ות EY מגיעים-ות אחת לתקופה למעבדת מחשבים ומשמישים-ות ציוד, כדי לקדם את מטרת המיזם: מחשב לכל ילד-ה בישראל, עבור צמצום הפערים הדיגיטליים בחברה.

פעילותנו בתחום היזמות

 • יוניסטרים – יוניסטרים מעניקה לבני ובנות הנוער כלים מעולם היזמות, באמצעותם הם-ן הופכים-ות חלום לתכנית עסקית, תוך הרחבת האופקים וההשראה במחוזות החדשנות, כדי להיות מסוגלים-ות לייצר פתרונות חדשים ולחולל שינוי בעולם.
 • פרויקט עסקים קטנים בת"א בתוואי הרכבת הקלה – EY, בשיתוף עיריית ת"א-יפו, מעניקה סיוע לעסקים, הנפגעים מעבודות הרכבת הקלה, בכדי לנסות לעזור להם לצמצם, במידת האפשר, את היקף הפגיעה בפן העסקי, המיסויי והכלכלי.

פרויקטים נוספים

 • אימוץ יחידת "זיק" – במסגרת פרוייקט “אמץ לוחם” אנו מאמצים את חיילי-ות יחידת הזיק ומקיימים עימם-ן מספר פעילויות משותפות לאורך השנה.
 • איסוף מזון עם ארגון עזר מציון – כחלק מהמחויבות של EY לחברה בישראל, עובדי-ות המשרד אוספים-ות מדי חג, בשיתוף עם ארגון "עזר מציון", מוצרי מזון לנזקקים ומעבירים-ות אותם לאוכלוסיות במצוקה.
 • פרויקט "יצאתם גדולים" – התנדבות בעמותות שונות, ביום התנדבות מרוכז, של כלל עובדי-ות הפירמה.
 • שמחה לילד – התנדבות במחלקות הילדים בבית החולים שערי צדק.
 • עמותת לשובע – העובדים-ות לוקחים-ות חלק פעיל בהפעלת המסעדה הנותנת ארוחה צהרים חמה לדיירי-ות רחוב ואוכלוסייה מוחלשת.
 • אירוח עמותות במשרדי החברה – אנו מאפשרים לעמותות לקיים פעילויות חד פעמיות בחדרי ההדרכה של המשרד.
 • סושיאל גול – אימוץ קבוצת כדורגל של ילדים-ות מבתי הנוער של "קדימה".
 • השתתפות בפרויקט מיכל סלה בשלב הרעיונאות לקראת האקתון
Scroll to Top