Search
Search

Strategy and Transactions

אנו במחלקת Strategy and Transactions מספקים מגוון רחב של שירותים בכל הנוגע למיזוגים, רכישות וארגון מחדש של חברות פרטיות וציבוריות, מתן שירותים לגופי השקעה וקרנות Private Equity וכן ייעוץ אסטרטגי וכלכלי למגוון רחב של לקוחות.

אנו מלווים ומייעצים בכל שלבי העסקה, עם ניסיון עשיר ומומחיות בכל מגזרי התעשייה. אנו מלווים את העסקה החל מהשלבים הראשונים של גיבוש האסטרטגיה, דרך חיפוש רוכשים / חברות מטרה, תמיכה במשא ומתן, מימוש העסקה וכן בליווי האינטגרציה (Post-Merger Integration) או ההיפרדות (Carve-out) כחלק מתהליכי מיזוג, וממקסמים ערך בכל תהליך העסקה. אנו מספקים בדיקת כדאיות כלכלית וביצוע בדיקת נאותות (Due Diligence) פיננסית וחשבונאית עבור רוכשים ומוכרים של נכסים וייעוץ מקיף בנוגע למבנה העסקה.

אנו מסייעים לחברות בנושאי הערכות שווי לצרכי עסקה, חשבונאות ומס במגוון רחב של ענפים ומדינות ובבניית מודלים כלכליים, אשר תומכים בתכנון אסטרטגי, בקרה ניהולית, גיוס הון וחוב, החלטות לגבי ביצוע עסקאות, ומשמשים כמומחה כלכלי בהליכים משפטיים לרבות בתי משפט, בוררות וגישור. 
כמו כן מספקים חוות דעת כלכליות בנושאים הקשורים לניהול האנרגיה ושוק החשמל וכן לרשות התחרות.

אנו מספקים ללקוחותינו ייעוץ תפעולי, עסקי ואסטרטגי בניהול ההון החוזר ותזרים המזומנים ושיפור היכולות התפעוליות והפיננסיות, עיצוב מהלכים אסטרטגיים בזיהוי מנועי צמיחה, ניתוח היתרון התחרותי והתאמת המבנה הארגוני להשגת מטרות החברה, וכן מייעצים ומלווים חברות טכנולוגיה, תעשייה ואקדמיה בתהליך מימון מחקר ופיתוח ממקורות ממשלתיים בארץ ובעולם.

אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הרשת הבינלאומית של EY, תוך שימוש במאגרי הידע הגלובליים של הפירמה, מבצעים עבודות Cross-border בשיתוף צוותים בינלאומיים ומאפשרים גישה לרוכשים, חברות מטרה ושותפים אסטרטגיים מובילים בכל מקום בעולם.

ליווי עסקאות - צד רוכש -
Transaction Support - Buy-Side

ייעוץ וליווי לאורך כל תהליך העסקה. בדיקת כדאיות כלכלית וביצוע בדיקת נאותות פיננסית וחשבונאית עבור רוכשים.

קראו עוד...

ייעוץ מקיף בנוגע להשלכות מבנה העסקה על הדוחות הכספיים.

קראו עוד...

הכנת תוכניות עסקיות ותוכניות אסטרטגיות בנוגע לעסקה
(Buy-side Due Diligence) של נכסים.A

קראו עוד...

ליווי עסקאות - צד מוכר -
Transaction Support - Sell-Side

ייעוץ וליווי לאורך כל תהליך העסקה. בדיקת כדאיות כלכלית וביצוע בדיקת נאותות פיננסית וחשבונאית עבור מוכרים של נכסים (Sell-side Due Diligence VDD) וייעוץ מקיף בנוגע להשלכות מבנה העסקה על הדוחות הכספיים

קראו עוד...

הכנת תוכניות עסקיות ותוכניות אסטרטגיות בנוגע לעסקה.

קראו עוד...

Transaction Analytics

מתן שירותי Data Analytics במסגרת עסקאות M&A על ידי ניתוח ה-raw data של חברות מטרה, גילוי מידע שאינו ידוע ללקוח, ניתוח נתונים פיננסים ותפעוליים וניתוח KPIs.

קראו עוד...

ייצור תובנות לרוכש ולחברה באמצעות breakdown של הפעילות העסקית. מספקים את השירות בכלים טכנולוגיים מתקדמים (Power BI, Alteryx, SQL Tableau) ועוד.

קראו עוד...

היערכות להנפקה -
IPO Readiness

ייעוץ וליווי לחברות בתהליך ההכנה להנפקה, לרבות ייעוץ חשבונאי ופיננסי.

קראו עוד...

ייעוץ בנוגע לתהליכים ובקרות במחלקת הכספים.

קראו עוד...

בדיקת מוכנות הארגון והתהליכים (Gap Analysis).

קראו עוד...

הכנת תשקיפים.

קראו עוד...

הערכות שווי ומודלים עסקיים -
Valuations & Business Modeling

סיוע לחברות בנושאי הערכות שווי לצרכים שונים (עסקאות, חשבונאות, מס וכד') במגוון רב של ענפים במשק בישראל ובחו"ל.

קראו עוד...

השירותים כוללים: הערכת שווי חברות, הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים והקצאת עלות רכישה, בחינת ירידת ערך, אופציות לעובדים, נגזרים פיננסיים וכד', בישראל ובחו"ל.

קראו עוד...

סיוע לחברות בבנייה וביקורת של מודלים כלכליים אשר תומכים בתכנון אסטרטגי, בקרה ניהולית, גיוס הון וחוב, מכרזים והחלטות לגבי ביצוע עסקאות.

קראו עוד...

חוות דעת כלכליות -
Financial Expert Opinion

ייעוץ כמומחה כלכלי, חוות דעת כלכליות בהליכים משפטיים לרבות: בתי משפט, בוררות וגישור.

קראו עוד...

ייעוץ בתחום התגמול -
Compensation and Benefit Consulting

סיוע בגיבוש מדיניות תגמול בארגון באופן שיניע בצורה מיטבית את המנהלים ועובדי המפתח, תוך יישום העקרונות המובילים לתגמול עובדים בארץ ובעולם ועמידה בדרישות הרגולציה.

קראו עוד...

סיוע בהכנת מסמכי מדיניות תגמול, בעמידה בדרישות הדיווח והגילוי בדוחות התקופתיים, ובקבלת נתוני תגמול השוואתיים (Benchmark).

קראו עוד...

סיוע בבניית תכנית תגמול הונית וכן אספקת סקרי נתונים ביחס לאופציות לעובדים.

קראו עוד...

סיוע לביקורת הפנימית בהכנת דוחות ביקורת בתחום התגמול.

קראו עוד...

ייעוץ נדל"ן -
Transaction Real Estate

ייעוץ וליווי חברות בניהול השקעות בנדל"ן. השירותים כוללים: בדיקות נאותות של נכסים וחברות בתחום, בדיקות כדאיות כלכלית, הערכות שווי, תוכניות אסטרטגיות וייעוץ בארגון מבנה הון וחוב.

קראו עוד...

למחלקה מאגר ידע נרחב על השוק הישראלי וגישה למקורות המידע העולמיים החשובים בתחום. שיתוף פעולה מלא עם מחלקות הנדל"ן הבינלאומיות של EY, תמיכה וליווי עסקאות בכל העולם.

קראו עוד...

מיזוגים ורכישות -
Mergers & Acquisitions

ייעוץ וליווי חברות המעוניינות לבחון מכירה או רכישה של
פעילויות / חברות במגוון תחומים ועסקים.

קראו עוד...

השירותים כוללים: שירותי בנקאות להשקעות החל מהשלבים הראשוניים של גיבוש אסטרטגיה, דרך חיפוש רוכשים / חברות מטרה, תמיכה במשא ומתן וכלה במימוש העסקה. ליווי הלקוח הוא מובנה ומושכל ומוביל למיקסום ערך בעת תהליך של מכירה או רכישה.

קראו עוד...

שיתוף פעולה מלא עם הרשת הבינלאומית של EY  שמאפשרת גישה לרוכשים או חברות מטרה בכל מקום בעולם.

קראו עוד...

ייעוץ לחברות המעוניינות בפיתוח עסקיהן באמצעות ייזום של שותפויות אסטרטגיות עם גופים בינלאומיים מובילים בתחומי התעשייה השונים.

קראו עוד...

EY - Parthenon

ייעוץ אסטרטגי ועסקי -
Strategy Consulting

הצוות הוא חלק אינטגרלי מצוות האסטרטגיה הגלובלי של EY Parthenon והעבודה מאפשרת תמיכה וליווי תהליכים בכל העולם לצורך השגת מטרות החברה. שירותי הייעוץ מבוססים על היכולת לגבש תשתית עובדתית באמצעות מחקרי שוק (Market Research), סקרי לקוחות, סגמנטציה וניתוח מתחרים ומגמות, ועל היכולת לסייע בגיבוש תוכניות עסקיות מפורטות ובליווי היישום.

ייעוץ וליווי הנהלות חברות (Management consulting) בעיצוב מהלכים אסטרטגיים, ביניהם: זיהוי מנועי הצמיחה (שווקים / סגמנטים), ניתוח היתרון התחרותי והתאמת המבנה הארגוני ושגרת הניהול – במסגרת תהליכים אלו אנו מייעצים על בחירת דרך היישום Go to market, התאמת המודל העסקי והתפעולי, מבנה ארגוני ושגרת הניהול תוך בחינת ההיבטים הכלכליים.

קראו עוד...

Commercial DD – במסגרת ייעוץ לעסקאות אנו מבצעים ניתוח של הסביבה העסקית של חברת המטרה, הכולל ניתוח תחרותי, ניתוח מגמות (כדוגמת שינויים רגולטורים, טכנולוגיה וכד'), ניתוח של מודלים עסקיים, ביצועים פיננסים ותפעולים. בעבודתנו אנו נעזרים במחקרי שוק, התייעצות עם מומחים, ביצוע סקרים ועוד. התהליכים כוללים בניית תחזיות והשפעות פיננסיות המבוססות על הנחות עבודה שעלו כתוצאה מעבודת המחקר, ובניית תוכניות עסקיות.

קראו עוד...

שירותי ייעוץ מיזוג ופיצול -
Transaction Strategy and Execution

תמיכה בתהליך מיזוג ופיצול חברות
(Carve out / Post Merger Integration), החל משלב בחינת העסקה (שלב הדיו-דילגנס) ועד לשלבי המיזוג / פיצול בפועל תוך ליווי היישום.

קראו עוד...

Transaction Integration Services (PMI) – סיוע, ליווי והובלה של תהליכי בניית והטמעת האינטגרציה כחלק מתהליך מיזוג, רכישה או שינויים ארגוניים בהיבטים רבים וחוצי ארגון (כדוגמת תפעול, פיננסים, מערכות מידע, משאבי אנוש וכד'). זיהוי והערכה של סינרגיות הנובעות מתהליכי מיזוג (Synergy Analysis).

קראו עוד...

Sell side Carve out Operational Advice – ליווי וייעוץ בתהליכי היפרדות ופיצול (Carve out) על כלל היבטים (פיננסים, תהליכים תפעוליים, משאבי אנוש, מערכות מידע וכד'). במסגרת הייעוץ והליווי אנו נסייע בבניית תוכנית הפיצול וישומה בפועל, לרבות: בניית הדוחות כספים carve out financial reports.

קראו עוד...

Turnaround and Restructuring Strategy

ניהול הון חוזר -
Working Capital Management

ייעוץ בנוגע לשיפור ניהול ההון החוזר בחברה על מרכיביו (לקוחות, מלאי ספקים), על מנת לשפר את יכולותיה התפעוליות והפיננסיות ולהוביל להשבחת ערכה.

קראו עוד...

​​​​​​​​​​​​השירות כולל סיוע בבניית תהליכים לשיפור תזרים המזומנים בחברה וכן סיוע בבניית מסגרת עבודה לשימור תהליכים אלו.

קראו עוד...

רה-ארגון תפעולי -
Turnaround Operational Restructuring

זיהוי הזדמנויות לשיפור מבנה ההוצאות וצמצומן המהיר בעיקר בחברות הנמצאות בקשיים / מצוקה / שינויים ארגוניים ומבניים, תוך התבססות על הניסיון והידע של EY  בתחום הרה-ארגון ותוך הסתמכות על יכולות benchmark  גלובליות ומקומיות.

קראו עוד...

שירותי ייעוץ פיננסי -
Financial Transaction Services

ליווי חברות בבניית מודלים פיננסים, תחזיות, תקציב, דוחות תזרים וכד'.

קראו עוד...

ניתוחי כדאיות כלכלית, בחינת איתנות פיננסית. ליווי גופים במהלכים מול המערכת הפיננסית ותהליכי refinance.

קראו עוד...

People Advisory Services

ליווי והובלת שינוי ארגוני
הצוות מתכנן, מלווה ומטמיע שינויים ארגונים עמוקים ורוחביים מסוגים שונים: מיזוגים, רכישות, צמיחה ארגונית ועלייה במורכבות, צוותים פרויקטאליים וכד'.

קראו עוד...

פיתוח ארגוני
ביצוע אבחונים ארגוניים וכן פיתוח מנהלים בדרגים שונים, כולל פיתוח תפיסות תפקיד מותאמות דרג וביצוע ייעוץ ניהולי-אישי להטמעה. פיתוחי צוותים בסדנאות ותהליכי אורך. ליווי הטמעת תהליכים אסטרטגיים תוך סיוע בהטמעת המדיניות הארגונית.
בנוסף, ליווי תהליכים משולבים של שינוי ארגוני השלוב בשינוי מערכות ארגוניות.

קראו עוד...

פיתוח מנהיגות ופיתוח מנהלים
לצוות ניסיון רב בליווי מנהלים בכל דרגי הארגון וכן בפיתוח תפיסות תפקיד מותאמות דרג, בניית הכשרות ניהוליות וסדנאות העצמה. הצוות משתמש בכלים שונים להטמעת התפיסות ועיצוב התנהגות ניהולית בארגון. לצוות יכולת אפיון תכולות קורסים, הנחיית קבוצות וסדנאות כן ביצוע תהליכי פיתוח מנהלים.

קראו עוד...

פיתוח תהליכי HR
ליווי, עיצוב ופיתוח תהליכי HRBP בחברות, הכולל מעבר מתפיסות כוח-אדם לתפיסות ויכולות של שותפות עסקית. בנוסף יכולות זיהוי מגמות הון אנושי ופיתוח תהליכי מיון לכוח אדם, תוך התאמה לתמהילי עיסוק ייחודיים הכולל: בניית מתודולוגיות מיון והערכה, ביצוע ראיונות (לווי והכשרה), הובלה, ניהול ותיקוף מיונים. בנוסף לצוות יכולות בתחום פיתוח וניהול הכשרות ממיינים. ליווי תהליכי הערכה כגון הערכת עובדים, סוציומטריה, הערכות 360 וכד'. השימוש בכלים השונים מהווה כלי עזר למנהלים ככלים תומכי החלטה לפיתוח ההון האנושי בארגון.

קראו עוד...

לצוות מגוון כלים ייחודי כגון: הנחיית קבוצות, קונסטלציה ארגונית, MBTI, עבודה בטכניקות מרחב פתוח ועוד מגוון כלים סדנאיים רחב.

קראו עוד...

Innovation Services

תמריצים גלובליים לחדשנות ומו"פ -
(GIA) Global Incentives Advisory

ייעוץ וליווי חברות טכנולוגיה, תעשיה ואקדמיה, בתהליך בקשה למימון פרויקטים למחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית, ממקורות ממשלתיים בארץ ובעולם. בין מקורות המימון ניתן לציין: תמיכה מרשות החדשנות, קרנות דו-לאומיות, הסכמי שיתוף פעולה בינלאומיים, תכנית המסגרת האירופית, תכניות מימון חדשנות של משרדי ממשלה שונים, מימון ממשלתי במדינות שונות בהן יש לחברה פעילות מו"פ ועוד.

קראו עוד...

פועלים כחלק מרשת תמריצים בינלאומיים של EY.

קראו עוד...

יפול בנושאים מקצועיים הקשורים בחוק המו"פ ותקנותיו וכן באישורים לצרכי מס המתקבלים מרשות החדשנות.

קראו עוד...

CCaSS & ESG

Climate Change Sustainability

סיוע לארגונים לפתח את אסטרטגיית ה- ESG שלהם בהתאמה לסקטור בו הם פועלים ולפרקטיקה של ארגונים מובילים בתחומם. על מנת לקדם את יעדי הקיימות ולעמוד ברגולציה שהולכת וגוברת בתחום האקלים והחברה (כגון מס פחמן, גיוון ונשים וכו'), נבנות תכניות עבודה וניתן ליווי לשלב הביצוע.

קראו עוד...

ליווי בנושאי דיווח אחריות תאגידית על פי תקנים גלובאליים (GRI, SASB), סיוע בבניית מערך נתונים וליווי בעבודה מול משקיעים.

קראו עוד...

ESG וחדשנות

לאור השינוי הגלובלי בנושאי אקלים וחברה, המחלקה פיתחה פרקטיקה המשלבת מתודולוגיות של חדשנות וייעוץ אסטרטגי יחד עם נושאי ה-ESG, במטרה לאתר הזדמנויות ולטפל בסיכונים העולים כתוצאה מההתפתחות המואצת של התחום.

קראו עוד...

ליווי חברות אימפקט

ליווי חברות טכנולוגיה, אשר פועלות לפתח פתרונות לבעיות בתחומי החברה וסביבה בנושאי אסטרטגיה והתאמת הפתרון ליעדים הגלובליים (SDG), מימון חיצוני, מדידת אימפקט, דיווח ועוד.​​​​​​​

קראו עוד...

ייעוץ בנושאי חדשנות

הובלת פרויקטים אסטרטגיים לפיתוח יכולות חדשנות בתאגידים מתעשיות שונות.

קראו עוד...

תמיכה בטרנספורמציה הארגונית לחדשנות, תוך התמקדות הן בתכנון והקמת מודלים לחדשנות פתוחה והן בפיתוח היכולות הארגוניות הנדרשות לשינוי.

קראו עוד...

הטמעת חדשנות בארגונים -
Innovation Realized

מחלקת החדשנות עושה שימוש במתודולוגיית EY ומפתחת אסטרטגיית חדשנות המותאמת ללקוח, תוך תמיכה בצוותי הארגון בהוצאה לפועל והטמעה. בין תחומי הפעילות ניתן לציין: הקמת מרכזי חדשנות ומו"פ, ניהול פרוייקטי חדשנות, פיתוח שותפויות והתקשרות עם האקוסיסטם, פיתוח מודלי השקעות, פיתוח תפיסת הפעלה ארגונית לחדשנות וטיפול בחסמים, סיוע בקבלת מימון לחדשנות, תמיכה בהתאמת התרבות הארגונית ועוד.

קראו עוד...

חדשנות פתוחה (עבודת ארגונים עם חברות טכנולוגיה) - Open Innovation

סיוע בהקמת זרועות השקעה ושיתוף פעולה עם סטארט-אפים כדוגמת חממות טכנולוגיות, מעבדות חדשנות, קרנות הון סיכון, קרנות הון סיכון תאגידיות, פרוייקטים לשת"פ טכנולוגי עסקי ועוד.

קראו עוד...

​​​​​סיוע לארגונים גדולים להגדיר צרכים ועל בסיסם לאתר חברות טכנולוגיה, לסייע בתהליך בניית הפרוייקטים המשותפים והטמעתם בארגון.

קראו עוד...

הגבלים עסקיים Antitrust

ייעוץ כלכלי בתחום התחרות וההגבליים העסקיים, כתיבת חוות דעת, ליווי מול רשויות.

קראו עוד...

ייעוץ בענייני הגבלים עסקיים בעסקאות.

קראו עוד...

Data Analytics

מתן שירותי Data Analytics לחברות על ידי ניתוח
ה- raw data של החברה, ניתוח נתונים פיננסים ותפעוליים וניתוח KPIs.

קראו עוד...

מייצרים תובנות עבור החברה באמצעות breakdown של הפעילות העסקית. בניית דשבורדים חכמים להנהלה, עבור ניהול וקבלת מידע אופרטיבי ופיננסי בזמן אמת.

קראו עוד...

השירות ניתן בכלים טכנולוגיים מתקדמים
(Power BI ,Alteryx ,SQL ,Tableau ועוד).
ניבוי KPIs מרכזיים באמצעות טכנולוגיית Machine learning.

קראו עוד...

לפרטים נוספים

Scroll to Top