חיפוש
חיפוש

וובינר בנושא:
הערכות עסקית לאפשרות לחימה בצפון

3
אפריל 2024
ZOOM
14:00
- 15:00

בהשתתפות דובי אמיתי, יו"ר, נשיאות המגזר העסקי והתאחדות האיכרים

לאור המצב הבטחוני המתמשך בצפון, חברות עסקיות נדרשות לשמירה על הכנסות, לקוחות ועובדים, הפחתת פגיעה במתקנים והמשך פעילות רציפה. תכנון והערכות מראש יסייעו במזעור נזקים ובקבלת החלטות אפקטיבית.

אנו מזמינים אתכם-ן לוובינר בו יעסקו המומחים של EY בכל ההיבטים הנדרשים:

  • מהי המשכיות עסקית?
  • השלכות תפעוליות ועסקיות לשמירה על ההמשכיות העסקית
  • השלכות IT, סייבר ותשתיות מידע
  • היבטים פיננסים – ניהול תחזיות, cash flow, הון חוזר, מערכת בנקאית ושרשרת אספקה
  • היבטי מס
  • מה צריך לעשות עכשיו?
Co-Host
חסות ראשית
בחסות
בחסות
Scroll to Top